Operativní leasing

Operativní leasing patří mezi moderní a stále více využívané způsoby financování vozidel. Je to vlastně dlouhodobý pronájem movité věci na určitou dobu, kdy veškerá starost o pronajímanou věc spadá výhradně pod pronajímatele a to po celou dobu pronájmu.

 Operativní leasing nejvíce asi využívají malé, střední i velké firmy. Velkou výhodu je především to, že splátky leasingu zahrnují veškeré náklady spojené s provozem vozidla, jako například kompletní pojištění, údržba, náhradní vozidla, výměna a skladování zimních a letních pneu, servisní náklady, administrace, asistenční služba atd.

V době ekonomické krize se často firmy snaží ušetřit své náklady a proto využívají tento druh leasingu. Další výhodou je nulová akontace při sjednání operativního leasingu.

Splácení:

Splácení probíhá formou měsíčních splátek, kdy platíte vlastně rozdíl pořizovací hodnoty a odhadované prodejní ceny a to během dohodnuté doby ( od 1 roku až do 5 let). Tento leasing je opravdu velice výhodný.

Tip na článek  Kabelky Guess

Leasingové společnosti musí splňovat veškeré zákonné povinnosti. Vždy si vše důkladně a v klidu prostudujte. Každá leasingová smlouva musí obsahovat povinné body jako například předmět smlouvy, dobu trvání, výši splátek atd.

Po skončení doby leasingu si klient sám rozhodne, zda bude v leasingu pokračovat nebo automobil odkoupí nebo vrátí zpět do leasingové společnosti.

Jedničkou na trhu v oblasti operativního leasingu je jistě firma Hertz Lease, která byla založena v roce 2004. Za dobu svého působení si získala mnoho spokojených klientů a nabízí operativní leasing za mimořádně výhodných podmínek.

Další službu, kterou nabízí tato společnost je Fleet Management – správa vozových parků. Tato služba zahrnuje kompletní péči o vozový park, který je ve vlastnictví nájemce.

Pokud si potřebujete před pořízením vozidla vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti nebo potřebujete půjčit auto jen na krátkou dobu, pak využijte Pronájem vozů od této společnosti. Pronajmout vozidlo si můžete kdykoliv a to díky 24 hodinovému servisu.

Tip na článek  Levnější plyn

Navštivte webové stránky společnosti  Hertz Lease a využijte kalkulačku,  která Vám vypočítá nejen výši měsíční splátky operativního leasingu, ale také například celkovou pořizovací cenu vozidla, měsíční úrok, odpisy atd.

Leasing automobilů od této společnosti je opravdu výhodný a díky operativnímu leasingu získáte nižší měsíční  splátky.