Pojištění vozidla online

Pokud investujeme do auta, ať již levného či drahého, mělo by pro nás být automatické uvažovat i o vhodném pojištění plechového miláčka. Jedna část našich úvah je vynucena zákonem, druhá část pojistky je pak dobrovolná, ale hodně rozumná.Každé motorové vozidlo pohybující se po našich silnicích musí mít tzv. zákonné pojištění, které je všeobecně známé pod termínem povinné ručení. Povinné ručení je nutné uzavřít pro každé vozidlo vlastnící státní poznávací značku a mající technický průkaz.

Zákonné pojištění vozidel musíte uzavřít nejpozději do 14 dnů, kdy výše uvedené podmínky splníte a zároveň před tím, než motorové vozidlo hodláte použít.  Povinné ručení chrání vás před následky škody, které při potenciální nehodě způsobíte třetí straně. Pokrytí rizika poničení vozidla nabourané osoby vás zároveň chrání i všechny řidiče a dává jakousi šanci na kompenzaci škody po havárii, pokud za tuto nehodu nemůžete.

Nehoda, z pohledu pojišťovny tzv. pojistná událost, se ohlašuje pomocí speciálního formuláře pojišťovně, pokud je na první pohled škoda na vozidle vyšší než 100 tisíc korun nebo došlo k újmě na zdraví, musí u nehody ještě asistovat Policie České republiky.

Pokud chcete pro svůj klid na duši pokrýt i škody na vlastním vozidle v případě způsobení škody vlastní vinou, je nutné uzavřít i tzv. havarijní pojištění. Pojištění vozidla online je v dnešní běžným standardem a nabídne vám často mnoho možností variant pojistky, která se liší nejen výškou uzavřených pojistných plnění, ale také i částkou, kterou ročně za havarijní pojistku zaplatíte.