MBA studium

Pohybujete se na manažerské pozici a chcete získat nové praktické zkušenosti a dovednosti a kontakty? Přihlašte se na MBA studium.

MBA studium je založeno na procvičování praktických znalostí a dovedností, které budete ve své manažerské praxi potřebovat! Studijní program je přizpůsoben podmínkám České republiky a časově zaneprázdněným manažerům. MBA studium probíhá pod vedením zkušených lektorů – manažerů z praxe v češtině v malých skupinkách s maximálním počtem 15 posluchačů, aby se každý mohl náležitě zapojit a prodiskutovat problémy své společnosti či svého zaměstnavatele. V praktických cvičeních určitě naleznete mnoho způsobů řešení vyskytlé situace a budete připraveni na případ, že se nějaké podobné situace v budoucnosti vyskytnou.  Cílem studia je, aby posluchači byli schopní aplikovat získané poznatky v praxi.

Pro přijetí ke studiu potřebujete dokončené vysokoškolské vzdělání a praxi na manažerské pozici. Manažerskou pozicí se rozumí jakákoliv pozice spojená s vedením více lidí. Jestliže máte zájem si vyzkoušet, jak naše kurzy probíhají, můžete využít bezplatného semináře, který je zaměřen na praxi a týmovou spolupráci. Studium probíhá ve dvou stupních – MBA Basic (5 – 6 měsíců), druhý stupeň MBA studia ukončíte za 20 – 48 měsíců. Kurzy obecného managementu MBA Basics otevíráme minimálně čtyřikrát do roka. Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte certifikát a prestižní titul MBA (Master of Business Administration).