Tachografy

Digitální tachograf – nutnost či výhoda?

Tachografy
OpenClips / Pixabay

Tachografy se staly nedílnou součástí každého vozidla nad 3,5 tuny. Důležitým datem je 1.5.2006, kdy vozidla registrovaná po tomto datu musí být vybavena digitálním tachografem, zatímco vozidla uvedená do provozu před tímto datem je možné provozovat s analogovými tachografy.

Rozdíl mezi digitálním a analogovým tachografem je snadný. Analogové tachografy používají tzv. kolečka, kde se zaznamenává rychlost a doba jízdy. Naopak digitální tachograf, který je již v nových vozidlech zabudován, zapisuje data o jízdě do vnitřní paměti a současně i na vložené karty řidiče a spolujezdce. Nová vozidla již mají digitální tachografy zabudované a bez nich by nebyl provoz na pozemních komunikacích EU možný. Samozřejmostí je i kontrola pravidel v jednotlivých státech, protože zde mohou platit odlišná pravidla.

Digitální tachografy uchovávají data z tachografů v originální podobě po zákonem stanovenou dobu. Jedná se o soubor dat vznikající stažením dat a to jak z vozidlové jednotky, tak i z karet jednotlivých řidičů. Soubor dat je opatřený digitálním podpisem a je i příslušným způsobem zakryptovaný. Vzniká v jednotlivých zařízeních vozidel, která jsou určena pro stahování dat za pomoci tzv. karty podniku. Data lze rozkódovat pouze za pomoci speciálního programu. Není tak možné libovolně data pozměňovat. Stažená data se dají i dále zpracovávat, avšak pouze pomocí speciálního programu. V prvé řadě je potřeba mít prostředek pro stažení dat a program pro jejich vyhodnocení. Společnost Mechanika tachografy Děčín nabízí řešení v podobě různých úrovní komfortu zpracování a tomu i odpovídající ceny.

Tip na článek  Objevte pohodu a krásy Chorvatska s apartmány na poslední chvíli

Maximální termíny pro stahování dat z digitálního tachografu stanovuj Nařízení Evropské komise – karta řidiče 28 dní, vozidlo 90 dní. Společnost Mechanika tachografy Děčín zajišťuje provoz, výměnu, demontáž či atest digitálního tachografu. Vše musí být v patřičné normě a musí odpovídat odpovídajícím normám. Kromě servisu společnost zajišťuje i prodej veškerého potřebného vybavení pro stahování, archivaci a zpracování dat z DTTO (digitální tachograf), ale i z karty řidiče.