Diplomat, lidská práva, církve

Není vám otázka lidských práv lhostejná? Rádi byste zorganizovali charitativní akci na pomoc potřebným? Organizace International Human Rights Commision  se zabývá pomocí v oblasti pomoci potřebným i lidskými právy. Jako Ambasador pro Českou republiku zde působí Jan Maria Regazzo.

International Human Rights Commision (ve zkratce IHRC) byla založena sedmi mezinárodními organizacemi na jejich konferenci, které se účastnili vůdčí osobnosti těchto organizací, a která se konala 10. prosince 1988 v Londýně. Byla založena za účelem vytvoření mezinárodní sítě lidských práv. Tato organizace také poskytuje služby pro Organizaci spojených národů (United Nations), Organizaci islamistické konference (Organization of Islamic Conference) a členské státy UNO podle Všeobecné úmluvy o lidských právech schválené Organizací spojených národů 10. prosince 1948.

International Human Ríghts Commision, která působí i v České republice (IHRC czech), se zabývá především lidskými právy. Jako její zástupce zde působí Jan Maria Regazzo. Organizace se zabývá především pomocí při obraně lidských práv, organizací charitativních akcí a spoluprací s médii. Charita probíhá ve spolupráci se zahraničním Řádem svatého Lazara Jerusalémského na Maltě, jehož je Jan Maria Regazzo čestným prelátem.

Regazzo se v oblasti lidských práv velmi angažuje. Během své teologické kariéry vystudoval několik vysokých škol a může se tak pyšnit mnoha vysokoškolskými tituly z oblasti teologie a práv (například Master of Theology, Master of Biblical Theology, Master of Dignity, dále Doctor of Theology, Honorary Doctor of Dignity a v neposlední řadě Honorary Master of Law). V současné době zastává několik profesních funkcí, pro mnohé organizace zabývající se lidskými právy a církev. Může se pyšnit i certifikáty, které dokládají jeho kvalifikaci v této oblasti.