Když kanalizace potřebuje opravit

Působíte na obci či na městě a máte na starosti i čistou a správně fungující kanalizaci? Aby fungovala, tak jak má, a nedocházelo k zbytečnému ucpávání, je potřeba ji čas od času nechat vyčistit a v případě potřeby i opravit.

Kanalizace se nachází již téměř všude. Pro mnohé z nás se jedná o samozřejmost, avšak pokud se taková kanalizace ucpe nebo dokonce praskne, pak máte na problémy zaděláno. Nechte si proto čas od času provést čištění kanalizace, které předejte zbytečným problémům. Čištění kanalizace i odpadu se provádí pomocí strojních a mechanických zařízení. Společnost I.B.O.S. EU, a.s. se specializuje na čištění kanalizace a případné opravy a prodává techniku společnosti ROTHENBERG, která je určena pro čištění kanalizace, údržbu a sanaci trubek. Jak již bylo řečeno, tak čištění kanalizace probíhá na mechanickém principu. Využívají se zařízení s elektromotorem a během čistění kanalizace dochází k rotačnímu a posuvnému pohybu čisticích spirál různých délek. Zároveň lze na konce spirál napojit i výměnné prvky dle míry a způsobu znečištění. Mechanická čisticí zařízení na kanalizaci umí projít i kolenními klouby, čili není problém se dostat i do problematických a těžko dostupných míst malých průměrů potrubí a pracovat s nimi tedy lze i ve velmi omezených prostorách. Zároveň zde vzniká i minimální nebezpečí znečištění prostor vodou a kalem, které se nacházejí nad ucpávkou.

Opravy kanalizace pak bývají technicky velmi komplikované. Společnost I.B.O.S. EU, a.s. dodává speciální metody LCR systému EPROS, které odstraňují závady daleko efektivněji a zároveň levněji než jiné způsoby. Doslova novinkou jsou pak jejich bezvýkopové opravy kanalizace, kdy se odstraní vysoké náklady, které vznikají právě při výkopových pracech a odstávka provozu je snížena na minimum.