Průkaz energetické náročnosti budovy

Stavíte novou budovu či dům? Chcete mít všechno v pořádku? Nechte si vystavit energetický štítek nebo energetický průkaz, který jasně ukáže energetickou náročnost dané stavby!

Ze zákona musí být všechny nové stavby označeny energetickými štítky. Obdobně jako u elektrických spotřebičů, jako jsou například lednice, televize, automatické pračky nebo mrazáky, pak i stavby se musí prokazovat svoji energetickou náročností. Jedná se o hodnotící dokument obálky celé stavby. Energetický štítek rozlišuje energetickou náročnost objektu pouze z hlediska jeho obálky. Na druhou stranu průkaz energetické náročnosti budovy je požadován nejen úřady, ale i ostatními firmami, které se zabývají prodejem nemovitosti. Klienti si mohou energetický průkaz nechat zpracovat profesionální firmou, která vám na základě zaslaných dokumentů vyhotoví příslušné podklady.

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz (PENB) je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu spoření. Je nutné jej zpracovávat k novostavbám, či větším změnám dokončených budov. Od 1. 1. 2013 je nutný při prodeji budov nebo ucelených částí, jako jsou například kanceláře nebo byty. Energetický průkaz je nutnou součástí kupní smlouvy, které se překládá potencionálnímu kupujícímu nebo nájemci, ještě před uzavřením jakékoliv smlouvy. Prodávající musí navíc zajistit, aby veškeré ukazatele ekonomické náročnosti budovy byly vedeny v informačních i reklamních materiálech, které se budou daného objektu týkat. Energetický průkaz je navíc nutný při pronájmu budovy, ucelené části budovy či o obytné domy s plochou větší než 1000 m2. Energetický průkaz lze nahradit i posledními vyúčtováními z dodávek elektřiny, plynu i tepelné energie, které jsou vydávány pro určitou jednotku za uplynulé tři roky. PENB navíc není potřeba u budov, které mají celkovou energeticky vztažnou plochu menší jak 50 m2. Dále u kulturních památek nebo budou v památkové rezervaci, dále i u budov pro náboženské účely a bohoslužby. Dopředu si proto zjistěte, pro které typy budou je energetický průkaz potřeba!

Tip na článek  Firemní facebook stránky