Bezpečnost práce

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu BOZP?

Bezpečnost práce na pracovišti je jedním z nejčastěji omílaných témat. Jak snížit riziko úrazů na pracovišti? Jak se vyhnout nepříjemným komplikacím a co udělat pro to, aby proběhla neohlášená kontrola BOZP na výbornou? Řešení možná není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Speciálně vyškolení kontroloři se zaměřují i na ty nejmenší detaily. A pokud zjistí pochybení či nějaký druh nedostatku, mohou uložit pokutu, jež se může v krajním případě vyšplhat i k několika milionům korun. A to je částka, která je pro mnohé firmy a podniky likvidační. Jak zajistit všechny povinnosti v oblasti BOZP, které zaměstnavateli udává zákon? Přizvěte si na pomoc společnost Extéria.

Extéria chrání před vysokými sankcemi

Extéria, s.r.o. je známou společností, která se již dlouhá léta zaměřuje na kvalitní služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO u fyzických i právnických osob a živnostníků. Společnost působí po celé České republice a jejím hlavním cílem je ochránit společnosti či instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. Ve společnosti působí speciálně vyškolené osoby způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany. Ti u vás provedou rozsáhlý audit, který následně vyhodnotí a v případě nedokonalostí, které by mohly být ze strany státních kontrolních úřadů sankcionovány, klientovi doporučí vhodná opatření nutná k nápravě zjištěných nedostatků.

Tip na článek  Erotická masáž je nezapomenutelným zážitkem

Jaké služby společnost Extéria nabízí?

Kromě rozsáhlých auditů, které mají zabránit udělení vysokých pokut a sankcí, společnost zvládne zastupovat klienta při kontrolách státního odborného dozoru a v případě zájmu nabídne také odborná školení a konzultace. Zaměstnanci společnosti Extéria jsou neustále proškolování a musí ovládat aktuální znění zákonů i předpisů, které se k BOZP vážou. To proto, aby mohli poskytovat profesionální služby a byli vždy krok před kontrolory i platnou legislativou.

Bezpečnost práce
Unsplash / Pixabay