Kde sjednat zdravotní pojištění pro cizince?

Počet obyvatel České republiky přibývá. Nutno ale podotknout, že jen díky migraci, tudíž přílivu cizinců ze zahraničí. Ti vykrývají poptávku po levnější pracovní síle s menší odborností. Podle odhadů v naší zemi žije přes milion příslušníků jiných států, což je 9,5% všech obyvatel. Nemalé číslo, viďte?

Všichni tito lidé musí respektovat naše zákony a zařídit si nějaké sociální zázemí. I když většina lidí žije centralizovaně na ubytovnách, nutnost mít zdravotní pojištění se vztahuje i na ně. Ne ale ve státních pojišťovnách, jako je tomu u českých státních příslušníků. Cizinci musí mít sjednáno pojištění komerční.

Pro ty, co nesplňují podmínky pro účast ve zdravotním pojištění

Efektivní pojištění pro cizí státní příslušníky, kteří žijí na území ČR a pracují zde, nabízí SV pojišťovna. Jedná se o produkt zdravotní pojištění cizinců Welcome. Zdravotní pojištění pro cizince je určeno pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky a nemohou být zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění, respektive nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění.

Tip na článek  Infračervený teploměr se hodí do domácí lékárničky

Služba kryje jejich celkové zdravotní výdaje až do výše 400 tisíc EUR na pojistnou událost a 80 tisíc EUR v Schengenu. Pojistka myslí nejen na úhradu výkonů v nemocnicích a ambulancích, ale také na zubní ošetření, lékařské převozy, repatriace a úhradu léků či očkování.

Proč nepodcenit prevenci?

Je v zájmu celé společnosti, aby cizinci svůj zdravotní stav nezanedbávali a předcházeli invazi infekčních onemocnění. Při dlouhodobém pobytu je záhodno sjednotit standard preventivních očkování, aby došlo k maximální imunizaci v ČR již prakticky vymýcených nemocí.

SV pojišťovna nabízí sjednání Welcome pojištění cizinců online z pohodlí domova, nonstop asistenční službu a platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku. Pojištění v celém rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo sjednává pojištění na území ČR, ať už je důvodem pobytu studium, pracovní činnost nebo založení rodiny, ne však za účelem prodloužení pobytu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *