Road Sign Walking Sign  - royharryman / Pixabay

Význam dopravního značení na silnicích stoupá

Automobilů i dalších motorových vozidel na silnicích stále přibývá, do provozu se navíc zapojují i cyklisté, elektrokola, elektrokoloběžky, další moderní vozítka a samozřejmě také chodci. Nehod neubývá, je proto zcela na místě snažit se o zajištění bezpečnosti všemi dostupnými způsoby od osvěty až po kvalitní dopravní značení.

Proč je kvalitní a dobře čitelné dopravní značení tak důležité?

Při nehodách, jejichž příčinou může být i zdánlivě bezvýznamné porušení pravidel nebo chvilková nepozornost, dochází nejen ke značným škodám na majetku, ale také na zdraví. A bohužel ani ztráty lidských životů při haváriích nejsou žádnou výjimkou. A právě dopravní značení hraje klíčovou roli ve zvyšování bezpečnosti provozu. A pomáhá i v mnoha dalších situacích. Dopravní značení je dlouhou řadu let zcela nepostradatelné a jeho význam spolu s rozvojem silniční dopravy stále vzrůstá.

Dopravní značení je umisťováno na veřejných komunikacích i soukromých pozemcích, které s nimi sousedí

Dopravní značení je sice využíváno zejména ve veřejném zájmu, v některých případech ale chrání i soukromé vlastnictví. Nejčastěji tomu tak je u vjezdů na soukromé pozemky, do dvorů činžovních domů a do garáží. Právě na těchto místech bývá často k vidění značka zákazu parkování, která má zabránit zablokování průjezdu. Podobně je tomu i u soukromých prostranství, jež jsou otevřené do ulice. Obvykle před nimi bývá umístěn zákaz vjezdu s upozorněním, že se jedná o soukromý pozemek, případně parkovací sloupek, který blokuje cestu všem nepovolaným. Dalším typickým příkladem jsou parkovací místa vyhrazená pro konkrétní automobily, obvykle pro vozy patřící zdravotně postiženým, případně zásobování obchodů a podobně. Ve své režii si pořizují dopravní značení i provozovatelé obchodních center, řetězců a prodejen, k nimž je přidruženo parkoviště s rezervovanými místy pro invalidy. Ti často využívají i další značky, kupříkladu přikázaný směr jízdy.

Tip na článek  Digitální tachograf - nutnost či výhoda?

Kde pořídit dopravní značení?

Dopravní značení pro nejrůznější účely si je možné koupit i pronajmout. Které řešení je výhodnější, záleží na tom, zda má být využíváno dlouhodobě nebo jen po krátký časový úsek. Dopravní značení za příznivou cenu ke koupi i k pronájmu nabízí dopravní značení Praha.