Jak odstěhovat velký stroj?

Potřebujete přestěhovat velký a nadrozměrný stroj do nové provozovny? Nevíte si rady? Neváhejte kontaktovat společnost BUDY s.r.o., která se stěhováním strojů specializuje.

Stěhování strojů, obzvlášť pokud se jedná o velké a nadrozměrné kusy, není jednoduché. Je k tomu potřeba profesionální přístup a také optimální transportní technika. Pokud tedy potřebujete přestěhovat jakýkoliv stroj, pak kontaktujte společnost a bude k vám vyslán technik k posouzení a také k vypracování cenové nabídky. Stěhování velkých strojů není snadné, avšak je lze přece jenom trošku demontovat a následně na místě určení smontovat. Jelikož společnost ve svém počátku začínala pouze se zámečnickými pracemi, pak demontáž a následná montáž strojů je pro jejich odborníky hračkou.

Mezi hlavní výhody přepravy a stěhování strojů patří obhlídka technika, který stanoví, jak se stroj bude přepravovat a také získá potřebné podklady pro cenovou kalkulaci. Po odsouhlasení jsou povoláni profesionálové, kteří stroj rozeberou na menší součástky vhodnější k transportu. Poté bude stroj vhodným dopravním prostředkem převezen a následovat bude montáž stroje na místě určení. Samozřejmostí je i pojištění přepravovaného stroje během přepravy, kdy je stroj pojištěn od doby převzetí stroje až po opětovné předání v složeném stavu zákazníkovi.

Demontáž stroje je prováděna prakticky vždy, pokud se jedná o velký stroj. Usnadní se tak přeprava a rozloží se tak na díly váhově lépe manipulovatelné a přepravovatelné. Při přepravě stroje je brán i zřetel na to, kde bude stroj stát. Na finálním místě je provedena nezbytná nivelace a také ukotvení stroje, aby stroj mohl plně vykonávat svoji činnost. Po přepravě obdržíte i předávací protokol, a pokud by něco nebylo v pořádku, pak se na něj můžete odkazovat. Stěhování strojů a následná montáž strojů se tak stává pro vás jen příjemnou záležitostí.

Společnost BUDY s.r.o. má se stěhováním velkých a nadrozměrných strojů dlouholeté zkušenosti, tak si můžete být jisti, že svůj stroj svěřujete do rukou odborníků. Přepraví jakýkoliv stroj, přičemž se může jednat a o velká a nadrozměrná břemena bez omezení hmotnosti. Nemusíte se ani obávat ceny, protože se jedná o přepravu za bezkonkurenční ceny a společnost BUDY s.r.o. vám přepraví téměř cokoliv. Neváhejte a kontaktujte pro svoji přepravu profesionály v tomto oboru.