Elektroodpad – sběrné dvory

Zajímáte-li se alespoň trošku o ekologii, tak jste se už určitě setkali se zařízeními na zpětný odběr elektrozařízení. Avšak ne pro každého je ekologie běžný pojem a tak se stále setkáváme s vysloužilými elektrospotřebiči či jinými předměty v příkopech silnic či na odlehlých místech.

Změňte proto tuto skutečnost a odevzdávejte vysloužilé předměty na určená místa nebo do sběrných dvorů. Vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat v prodejnách s elektrem, avšak většina z nás volí možnost odevzdat je v určených zařízeních či kontejnerech, které se stále více začínají objevovat u kontejnerů s odpady určenými k recyklaci.

Další možností je využít sběrné dvory. Recyklace těchto vysloužilých spotřebičů je již běžnou činností. Spotřebiče jsou poté patřičně rozebrány, a buď jsou navráceny zpět do oběhu jako náhradní díly, nebo jsou předány k ekologické likvidaci. Snažte se proto vaše staré spotřebiče umisťovat na daná místa a budete se tak moct cítit lépe, že jste udělali něco pro vaše okolí. Není nutné je vyhazovat za městem na skládky, které pak hyzdí okolí.

Tip na článek  Horolezecké vybavení Peztl

Recyklace různých odpadů je již poměrně běžná jak ve městech, tak i na vesnicích. Většina občanů se snaží být zodpovědná ke svému okolí a odevzdávat tyto recyklovatelné odpady k jejich ekologické likvidaci. Ekologie je směr, kterým je nutné se vydat, protože s rostoucí kupní silou a spotřebním zbožím roste i počet vysloužilých zařízení, které je nutné ekologicky zlikvidovat. Nemusí hyzdit skládky, které jsou určeny pro běžný odpad, ale takto je s nimi naloženo, co nejlépe je to možné.

Sběrné dvory se vyskytují asi již ve všech městech, a pokud bydlíte v menší obci, tak jednou za čas, obvykle dvakrát do roka, se můžete setkat s mobilními sběrnami tohoto odpadu. Ve sběrném dvoře můžete odevzdat mnoho druhů odpadů. Standardně se jedná o sklo, plast a papír. Dále jsou zde umístěny kontejnery na vysloužilá elektrozařízení, zrcadla, železo a mnohé další.

Tip na článek  Sídlo firmy v Praze nebo v jiném hlavním městě Evropy

Tento odpad lze samozřejmě odevzdat zdarma a jeho recyklace je podpořena i recyklačním příplatkem, který je připočítáván ke každému nově zakoupenému elektro zboží. Snažte se proto odevzdávat stará elektrozařízení na určených místech, zajistíte si tak do budoucna lepší životní prostředí nejen pro vás, ale i pro vaše potomky.