AAA AUTO a zkušenosti s podvody nepřevedených aut

JamesDeMers / Pixabay

Na přelomu let 2014 a 2015 bylo rozhodnuto, že do 30. června 2015 musí být u všech aut v polopřevodu dokončena jejich registrace. Datum 30. června 2015 jsme již dávno nechali za sebou a nyní tak přišlo období, kdy mají některá auta dokončenou registraci a jiná zas byla vyřazena z Centrálního registru.

Dne 30. června 2015 uplynula lhůta, do níž měli majitelé vozidel v polopřevodu dokončit registraci svých aut. Již v květnu byla spuštěna statistika www.dokonceteregistraci.cz Ministerstva dopravy. I přes tuto kontrolu zůstalo v oběhu zhruba 681 tisíc vozidel s nedokončenou registrací.

Co je to polopřevod?

Auta v polopřevodu jsou vozidla, u nichž nebyla dokončena jejich registrace. V podstatě to znamená, že prodejce prodávající svoje vozidlo jej odregistroval a přestal tak být v Centrálním registru zapsaným majitelem. Kupce, jenž od něj auto koupil, se však jako nový majitel do Centrálního registru nezapsal. Vozidla v polopřevodu ztratila technickou způsobilost.

Na co bychom si měli dát pozor?

S nedořešenými auty však může nastat problém, proto je potřeba získat nové zkušenosti. Ještě v dubnu mělo 100 000 takto nedořešených vozidel technickou kontrolu. Je tedy dost pravděpodobné, že se tyto provozuschopné vozidla začnou objevovat na trhu. Je tedy dost možné, že se na seznam nekalých praktik nepoctivých prodejců, dostane i prodej vozů v polopřevodu.

Tip na článek  Význam dopravního značení na silnicích stoupá

S největší pravděpodobností se budou malé bazary a vrakoviště snažit prodat i další nedořešená a nezaregistrovaná vozidla. Nemají totiž jiné řešení. Sami totiž nejsou majiteli těchto vozidel, neboť je nevykupují, ale zprostředkovávají jejich prodej. Díky tomu jsou tito zprostředkovatelé v případě sporu z obliga a odkazují nové majitele na majitele staré. Také to vypadá, že se auta v polopřevodu začnou na trhu objevovat jako auta z dovozu.

Kde najdete garanci?

Pokud se chcete vyhnout podvodům spojenými s polopřevody, pak se obraťte na kvalitní prodejce. Kvalitní a garantovaní prodejci prodávají pouze vozidla nevyřazená z Centrální evidence a s platnou technickou kontrolou. Garance vyřešených vozidel je poskytována skupinou AAA AUTO.