Kvalitní vybavení lakoven ochrání zdraví i životy

Prostředí průmyslových lakoven rozhodně není příliš přátelské ani příjemné. Ať už se jedná o autolakovny či lakovny jiného typu, během prací a jednotlivých procesů, jež zde pravidelně probíhají, dochází k víření prachu a uvolňování nejrůznějších částic do prostoru lakovny, které mohou v některých případech ohrozit zdraví, ale třeba i životy osob, jež zde pracují. Ať už se věnujete lakování komponentů jednotlivých výrobních dílů, lisování, svařování, renovaci strojů nebo opravám a montážím dílů, je třeba dbát na ochranu zdraví při práci a vybavit lakovnu odpovídajícím vybavením.

Co nesmí chybět v bezpečné lakovně?

Kromě zodpovědného pracovníka jde především o prostředky, jež mají zabránit styku nebezpečných látek s kůží, sliznicemi i respiračním ústrojím pracovníka a jeho okolí. Samozřejmostí jsou tedy respirátory, ochranné oděvy, pracovní rukavice a vzduchové filtry. Pokud bychom se ovšem na problematiku podívali maličko komplexněji, bude potřeba zajistit také odpovídající vybavení lakoven, které minimalizuje rizika, spojená s prací v těchto prostorách.

Tip na článek  Siloměry a digitální siloměry

Usnadněte si práci a zabezpečíte zdraví svých pracovníků

Součástí moderní autolakovny by měla být lakovací kabina nebo stříkací kabina. Lakovací kabiny jsou určeny zejména pro aplikaci různých druhů nátěrových hmot. Tyto kabiny zvyšují bezpečnost na pracovišti, ale zejména produktivitu samotné práce. V případě stříkacích kabin je možno opatřit daný produkt odpovídajícím lakem během velmi krátké doby a s minimálním rizikem úrazu či újmy na zdraví.

Nezapomínejte na bezpečné klima uvnitř místnosti

Při zařizovaní autolakoven a průmyslových provozoven je vhodné zajistit také efektivní způsob odsávání nebezpečných výparů. V takovém případě pomůže odsávací box, jenž uchrání zdraví všech, kteří se v místnosti nacházejí. Bohatou nabídku zboží pro autolakovny a průmyslové provozy, nabízí společnost Naver, s.r.o. se sídlem v Brně (reference zde).